جواب صفحه ۱۰۱ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۱ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۱ فارسی هشتم

گفت و گو

۱- دربارۀ نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت وگو کنید.

در این باره به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند: «تمام روزها عاشوراست و تمام زمین‌ها کربلا» اگر تو حسین باشی و حسینی بیندیشی کربلا همه جا هست. ما می‌توانیم به همین حدیث عمل کنیم و حسینی زندگی نماییم. (از مظلوم دفاع کنیم، آزاده باشیم و…)

۲- شعر عاشورایی زیر از محتشم کاشانی را در کلاس بخوانید و آن را با شعر یاد حسین (ع) از فدایی مازندرانی مقایسه کنید.

بازا ین چه شورش است که در خلق عالم است؟                    بازا ین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                               بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

گویا طلوع می کند از مغرب، آفتاب                                     کاشوب در تمامی ذرّات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست                                  این رستخیز عام که نامش محرّم است…

قالب شعر محتشم کاشانی غزل است، اما به وقایع بعد از حادثه ظهر عاشورا می پردازد.

قالب شعر یاد حسین (ع) غزل می باشد و طوری شعر سروده شده است که گویی اکنون این وقایع در حال رخ دادن است و شاعر در این شعر به بیان وقایع جان سوز و گداز عاشورا و اندوه و غم خود نسبت به شهادت امام و یازانش می پردازد.

فعالیت های نوشتاری

۱-واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یک دیگر بنویسید.

۱- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر

۲-در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.

image 248

۳-از متن درس، یک جناس بیابید.

دود دل و دیده

۴-از متن درس، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه