در این نوشته با جواب صفحه 101 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 هدیه سوم

کامل کن

پاسخ سؤالات را در جدول پیدا کنید و خانه های آن را رنگ بزنید.

چه می بینید؟

1- نام امام سجاد علیه السلام ……… بن الحسین است.

2- نام پدر امام سجاد علیه السلام: امام ……..

3- نام کتابی که دعا های امام سجاد علیه السلام در آن جمع آوری شده است: صحیفه ی ……

4- حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در این شهر قرار دارد: شهرِ …….

1- علی                2- حسین(ع)                      3- سجادیه             4- ری

جواب صفحه 101 هدیه سوم

باخانواده

با کمک اعضای خانواده، حدیثی کوتاه از امام سجاد علیه السلام پیدا کنید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید.

قبر؛ باغی از بوستان های بهشت است، یا حفره و گودالی از گودال های جهنم.

بحارالانوار، ج 6، ص 214

برچسب شده در: