جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی پنجم

فرهنگ نوشتن

۱- چرا ۰/۶ و ۰/۶۰ و ۰/۶۰۰ با هم مساوی‌اند؟ توضیح دهید.

چون ۶۰۰ قسمت از ۱۰۰۰ قسمت در واقع همان ۶۰ بسته ده‌تایی یا ۶ بسته ۱۰۰‌تایی از ۱۰ بسته صد‌تایی است.

۲- برای انجام دادن جمع و تفریق دو عدد اعشاری، به چه نکته‌هایی توجّه می‌کنیم؟ توضیح دهید.

باید رقم‌های هم مرتبه را زیر هم بنویسیم و هر جا که رقم اعشاری کم داشتیم به جای آن صفر قرار دهیم و از سمت راست جمع و تفریق را انجام دهیم و وقتی به اعشار رسیدیم علامت ممیز را قرار دهیم.

image 2

۳- توضیح دهید که چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنیم.

ابتدا بدون در نظر گرفتن اعشار، دو عدد را در هم ضرب می‌کنیم و آن‌گاه به تعداد مجموع رقم‌های اعشاری دو عدد از سمت راست اعشار می‌زنیم.

تمرین

۱- در هر مورد کدام نوع نوشتن رایج‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

image 3

۲- عدد ۳/۱۵۹ را به حروف بنویسید. سه ممیز یکصد و پنجاه و نه هزارم

– این عدد بین کدام دو عدد صحیح است؟ ۳ و ۴

– به کدام نزدیک‌تر است؟ ۳

– گسترده‌ی این عدد را بنویسید.

۳+۰/۱+۰/۰۵+۰/۰۰۹۳+۰/۱+۰/۰۵+۰/۰۰۹

۳- جای تقریبی عدد ۴/۲۵۶ را روی هریک از محورهای زیر مشخّص کنید.

image 4

۴- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

image 5

۵- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

image 6

۶- از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

image 7

۷- ابتدا حاصل تقریبی عبارت‌های زیر را به دست آورید و سپس آنها را به طور دقیق محاسبه کنید. در آخر دو عدد به دست آمده را با هم مقایسه کنید.

image 8

۸- هرکدام از عددهای زیر چند برابر ۰/۴۲۷ است؟

(۱۰۰) 42/7
(۱۰) 4/27
(۱۰۰۰۰) 4270
(۱۰۰۰) 427

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه