جواب صفحه ۱۰۳ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۳ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۳ آزمایشگاه دهم

۱) در چه حرفه هایی از کولیس استفاده می شود؟

در صنعت و مهندسی مکانیک، فلزکاری و پزشکی و …

۲) کولیس ورنیه ای طراحی کنید که دقت آن ۰/۰۲ یا یک پنجاهم میلی متر باشد.

image 9

برای بهتر دیدن درجه های ورنیه آن را به شکل زیر نمایش می دهیم همانطور که مشاهده می شود دراین نوع کولیس ۴۹ میلی متر از خط کش اصلی در ورنیه به ۵۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. فاصله هر دوخط روی ورنیه ۰.۹۸ mm می باشد.

اگر ورنیه را به سمت راست حرکت دهیم تا اولین انطباقی که انجام می شود کمترین میزان بازشدگی شاخک های کولیس به شکل زیر خواهد بود.

image 8

دقت در این نوع کولیس  0.02mmو خطا 0.01mm می باشد. اساس خواندن کولیس های  0.02مانند شکل زیر است :

برای خواندن سریع کولیس ۰.۰۲ ابتدا باید نحوه خواندن عدد های نوشته شده روی درجه های ورنیه را بداینم مثلاً  ۲را  ۰.۲۰صدم و مثلا اگر یک درجه از دو گذشته باشد آن را  ۰.۲۲می خوانیم.حال می خواهیم مقدار بالا را بخوانیم ابتداکافی است ازروی خط کش اصلی محل صفر ورنیه را نگاه کنیم که از ۱۳ میلیمتر گذشته است برای خواندن قسمت اعشاری از ورنیه کمک می گیریم و دنبال خطی از ورنیه می گردیم که برخطی از خط کش منطبق باشد.مشاهده می شود که انطباق بین خطوطی که روی آن ۵ و ۶ نوشته شده است اتفاق افتاده است. بنابراین مقدار مورد نظر ۰.۵۶ حال اگر بخواهیم مقدار نهایی را بخوانیم برابر ۱۳.۵۶mm خواهد بود و مطابق بالا می توانیم این مقدار را همراه باخطا گزارش کنیم بدون این که نیاز به رقمی برای اضافه کردن داشته باشدالبته ایجا خود خواندن همراه با حدس و گمان می باشد زیرا خط ها خیلی به هم نزدیک هستند و شاید دونفر گزارش های متفاوتی داشته باشند.

image 7
جواب صفحه ۱۰۳ آزمایشگاه دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه