جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- در هر یک از معادله‌های زیر، شیب و عرض از مبدأ خط را مشخص کنید.

image 95

۲- معادلهٔ خطی را بنویسید که:

image 96
image 97

چون ۰=b است پس عرض از مبدأ خط برابر صفر است و تنها با داشتن شیب خط، معادلۀ آن به دست می‌آید.

فعالیت

۱- در تصویر زیر، سه نوع راه پله می‌بینید؛ در هر سه مورد ارتفاعی که بالا می‌روید، یکسان است.

image 100

کدام راه پله شیب بیشتری دارد؟ راه پلهٔ (الف)

کدام یک، تعداد پله، بیشتری دارد؟ راه پلهٔ (ج)

بالا رفتن از کدام یک ساده‌تر است؟ راه پلهٔ (ج)
بالا رفتن از شیب‌های کمتر راحت‌تر است.

۲- در محورهای مختصات مقابل، کدام خط شیب بیشتری دارد؟
شیب خط A بیشتر است چون زاویه بزرگ‌تری با جهت مثبت محور طول دارد.

نقطه‌های A و B طول ثابتی دارند ولی عرض آنها متفاوت است. کدام یک از دو نسبت زیر بزرگ‌تر است؟ چرا؟
مخرج کسرها برابر است و در صورت عرض نقطۀ A یعنی AH بزرگ‌تر از عرض نقطۀ B یعنی BH است.

image 98

این دو نسبت چه ارتباطی با شیب خط‌ها دارد؟

image 99
image 101

اگر یک نقطه از خط و شیب آن معلوم باشد، با روش زیر می‌توان خط را رسم کرد.
۱- ابتدا آن نقطه را روی محور مختصات پیدا کنید. مانند نقطۀ به طول صفر و عرض ۱- در شکل (۱)

۲- نقطۀ دیگری در صفحۀ مختصات انتخاب کنید به طوری که این نقطه و نقطۀ قبلی با هم شیب مورد نظر را بسازند. برای مثال اگر شیب برابر ۲ باشد، کافیست از نقطۀ اول به اندازۀ ۱ واحد در طول و ۲ واحد در محور عرض حرکت کنید و نقطۀ دوم را بیابید. مانند شکل (۲)

۳- دو نقطه را با یک خط به هم وصل کنید و از دو طرف ادامه دهید. مانند شکل (۳)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه