در این نوشته با جواب صفحه 103 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 103 علوم دوم

خارج از کلاس

درباره ی روش های درست نگه داری نان از بزرگتر ها بپرسید و به کلاس گزارش دهید.

۱- گذاشتن نان های داغ روی هم، احتمال کپک زدگی را تشدید و سرعتش را بیشتر میکند.

۲- قبل از سرد شدن کامل نان ها، آنها را دسته نکنید. نان سرد شده را سعی کنید در پلاستیک دربسته و بدون هوا بگذارید.

۳- حرارت نان باعث کپک زدگی زودرس آن می گردد. از دسته کردن نان داغ جداً بپرهیزید.

علم زندگی

پیش بینی کنید در آینده چه تغییراتی در روش های تولید نان به وجود خواهد آمد.

از زدن جوش شیرین به خمیر خودداری می‌کنند و صبر می‌کنند تا خود خمیر «ور» بیاید. از نان‌های فانتزی که مقدار دور ریز کمتری دارند، استفاده می‌کنند و ….

برچسب شده در: