جواب صفحه ۱۰۵ فارسی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۵ فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۵ فارسی چهارم

درست و نادرست

۱ مادر موسی وقتی گهواره‌ی او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت.

نادرست

۲ محبت خدا به موسی بیشتر از مهر مادر موسی به فرزندش بود.

درست

درک مطلب

۱ زمانی که مادر موسی فرزندش را در رود نیل انداخت، چه احساسی داشت؟

ایشان احساس حسرت داشتند.

۲ منظور از «کشتی بی ناخدا» چیست؟

منظور گهواره ی حضرت موسی است.

۳ مقصود از مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.

۴ در بیت «ما به دریا حکم توفان می دهیم                ما به سیل و موج فرمان می دهیم،» مقصود از «ما» کیست؟

مقصود از ما، خداوند است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

4 دیدگاه ها