جواب صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه دهم

۱) حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند و در آب حل می شوند را، چگونه تعیین می کنند؟

باید مایع مناسبی پیدا کنیم که جسم ما در آن حل نشود.و به کمک استوانه مدرج و این مایع حجم آن را اندازه گیری کنیم مثلا حبه قند در نفت حل نمی شود.به کمک ترازو جرم را اندازه گیری کرده و درنهایت چگالی را محاسبه می کنیم.

۲) چگونه می توان حجم یک قطعه چوب یا یونولیت که شکل هندسی مشخصی ندارد را، اندازه گیری کرد؟

به دو روش می توان این کار را انجام داد

الف) اگر چگالی آن را داشته با شیم با اندازه گیری جرم آن و استفاده از رابطه چگالی می توان حجم آن را بدست بیاوریم.

ب) با بستن جسمی با چگالی زیاد به قطعه چوب و یا یونولیت به گونه ای که کامل در آب قرار گیرد می توانیم این کار را انجام دهیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه