جواب صفحه ۱۰۷ هدیه چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۷ هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۷ هدیه چهارم

تدبر کنیم

اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَماناتِ اِلی اَهلِها

خدا فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید.     « سوره ی نساء، آیه ی ۵۸ »

وحید پاک کنی را که در مدرسه از دوستش به امانت گرفته بود به خواهر کوچکش داد تا از آن استفاده کند.

ستاره در کتابی که از دوستش به امانت گرفته بود، برای یادگاری چند گل کشید و جمله ای زیبا نوشت.

سینا و سعید اسمشان را روی نیمکت مدرسه نوشته اند تا یادگاری بماند.

مریم ظرف نذری همسایه را فوراً شست و در گوشه ای از آشپزخانه گذاشت تا در اوّلین فرصت، آن را به همسایه بازگرداند.

لیلا می خواست کتابی را که برای یک هفته از کتابخانه امانت گرفته بود، بازگرداند امّا آن قدر سرگرم کارهای دیگر شد که این کار را فراموش کرد.

با توجّه به داستان درس، به نظر شما چگونه می توانیم به این آیه عمل کنیم؟

طریقه ی عمل کردن به این آیه:

دوچرخه را به کسی ندهیم. 

از دوچرخه به صورت صحیح و مناسب استفاده کنیم تا آسیب نبیند.

دوچرخه را به موقع به صاحبش برگردانیم.

فکر می کنید، کدام یک از این بچّه ها، امانت دار خوبی بوده است؟

مریم امانت دار خوبی بوده است.

ایستگاه فکر

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، چگونه باید جبران کنیم؟

باید از فردی که امانت گرفتیم عذرخواهی کرده و خسارتش را جبران کنیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه