جواب صفحه ۱۰۸ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۸ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۸ ریاضی پنجم

فعالیت

می‌خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی مساحت یک ذوزنقه پیدا کنیم.

image 16

۱- روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو ذوزنقه‌ی هم اندازه رسم کنید.
با کنار هم قرار دادن ذوزنقه‌ها، شکل‌های مختلف بسازید و شکل آنها را رسم کنید.

image 17

۲- دو ذوزنقه را، مثل شکلِ زیر، کنار هم قرار دهید. چه شکلی به دست می‌آید؟ متوازی‌الاضلاع

مساحت این متوازی الاضلاع و مساحت ذوزنقه چه ارتباطی با هم دارند؟ مساحت ذوزنقه نصف مساحت متوازی‌الاضلاع

image 18

ارتفاع و قاعده‌ی این متوازی الاضلاع را با ارتفاع و قاعده‌ی ذوزنقه مقایسه کنید.

ارتفاع ذوزنقه = ارتفاع متوازی الاضلاع

قاعده‌ی بزرگ ذوزنقه + قاعده‌ی کوچک ذوزنقه = قاعده‌ی متوازی الاضلاع

کار در کلاس

مساحت هریک از شکل‌های زیر را پیدا کنید.

image 19

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه