جواب صفحه 108 فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 108 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 108 فارسی دوم

درست نادرست

1- روز جمعه همراه پدر و مادرم به کوهستان رفته بودیم.

نادرست

2- گیاهان و جانوران هر کدام یک جور زیبایی دارند.

درست

3- اگر قرار است من دانشمند شوم، باید از این جانوران نگهداری کنم.

نادرست

گوش کن و بگو

1- ماجرای درس در کجا و در چه فصلی اتّفاق افتاده بود؟

ماجرای درس در یک پارک جنگلی و در فصل بهار اتفاق افتاد.

2- چه جانورانی توجّه کودک کنجکاو را جلب کردند؟

سنجاقک، قورباغه و ملخ

3- پیشنهاد پدر برای این که فرزندش مثل دانشمندها رفتار کند، چه بود؟

پسرش مثل دانشمندان با دقت به حیوانات و گیاهان نگاه کند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه