در این نوشته با جواب صفحه 109 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 109 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- تبلیغات و اطلاعات رسانه ای نقش بسزایی در افکار و انتخاب های ما و گرایش به یک عقیده با تغییر ارزش ها و نگرش های ما دارد. یکی از برنامه های تبلیغاتی (تلویزیون، اینترنت و …) را بررسی و تحلیل کنید که این برنامه چه تأثیری روی انتخاب های افراد دارد؟ چگونه این تأثیر را می گذارد؟

می توان به پخش سریال های طنز در تلویزیون اشاره نمود که تا مدتی گروه هایی از مردم، خصوصاً نوجوانان و جوانان نحوه صحبت کردن آن ها تغییر می کند و از تکیه کلام های خاصّی استفاده می کنند و یا نحوه لباس پوشیدن آن ها شبیه به نقش اول آن سریال می شود.

2- با چه معیارهایی می توانیم مطمئن شویم اطلاعاتی که به دست می آوریم، درست و کامل است؟

در صورت پرسشی بودن منبع اطلاعات: افزایش تعداد افراد شرکت کننده در پاسخ دهی و همچنین استفاده از تحقیقات صورت گرفته در گذشته و با تکرار آزمایش در صورت استفاده از منابع تحقیقاتی، یکی بودن اطلاعات در منابع مختلف، مراجعه به افراد آگاه، کسب تخصص در آن زمین در استاندارد ها مقایسه با اطلاعات قبلی و تاییدیه ها و مجوزهای مربوط از مراجع معتبر.