جواب صفحه 109 فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 109 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 109 فارسی دوم

حالا تو بگو

کلاغ قارقار می‌کند.

گوسفند بع‌بع می‌کند.

سگ هاپ‌هاپ می‌کند.

خروس قوقولی‌قوقو می‌کند.

پیدا کن و بگو

1- کلمه‌هایی را که در آن‌ها نشانه‌ی «ﻗ ق» وجود دارد.

چقدر قشنگ، قدم زنان، با دقت، سنجاقک، قروباغه، قرار، آن وقت

2- کلمه‌هایی را که در آن‌ها نشانه‌ی «ط» وجود دارد.

تعطیل، طبیعت، اطراف

فکر کن و بگو

1- کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

فصل بهار را بیشتر دوست دارم، چون در این فصل درختان پر از گل و شکوفه می شوند.

2- برای اینکه دانشمند شوی، چه کارهایی باید انجام بدهی؟

باید با دقت و کنجکاوی به همه چیز نگاه کنم و درباره ی هر چیزی که نمی دانم تحقیق کنم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه