جواب صفحه ۱۱ علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱ علوم هشتم

آزمایش کنید

مواد و وسایل قرص جوشان (ویتامین C) آب، لیوان پلاستیکی، دماسنج، گیره و پایه

جواب صفحه 11 علوم هشتم
جواب صفحه ۱۱ علوم هشتم

روش اجرا
۱- یک سوم حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پُر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.
۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.


حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


تغییرات شیمیایی و فیزیکی با تغییرات انرژی شیمیایی مواد همراه هستند. حل شدن قرص جوشان در آب، یک تغییر شیمیایی است که گاز CO۲ کربن دی‌اکسید تولید می‌کند. در این آزمایش پس از حل شدن قرص جوشان دما کاهش می‌یابد. واکنش گرماگیر است ( از ۲۵ درجه به ۲۲ درجه)

فکر کنید

هر یک از شکل های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.
الف) میخ آهنی در محلول کات کبود

واکنش مس سولفات با آهن یک تغییر شیمیایی وگرما ده است.

ب) آزمایش کوه آتشفشان

تجزیه دی کرومات آمونیم یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است.

پ) جوشیدن آب

جوشیدن آب و تبخیر آب یک تغییر فیزیکی که گرما گیر  است.

ت) تخم مرغ در سرکه

حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه یک واکنش شیمیایی وگرماگیر است گاز کربن دی اکسید بوجود می آید.

با توجه به آنها مشخص کنید:
الف) کدام تغییر (ها) فیزیکی و کدام تغییر (ها) شیمیایی اند؟

جوشیدن آب تغییری فیزیکی بوده و مابقی تغییرات شیمیایی است.


ب) چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند؟

تولید گاز –تغییرات دما همراه با نورو گرما – تشکیل ماده جامد – تولید ماده ی جدید با خواصفحه جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می تواند باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها