جواب صفحه ۱۱ کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۱۱ کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 11 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 11 کتاب کار زبان نهم

5. برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

5) Write a sentence for each picture.

image 119 12

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه