جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی پنجم

کار در کلاس

الف) به اطراف خود نگاه کنید و چند شکل دایره‌ی، مانند شکل‌های زیر، پیدا کنید. درباره‌ی اینکه چطور می‌توانید قطر آنها را اندازه بگیرید، با دوستان خود گفت و گو کنید.

image 30

ب) به کمک خط کش، قطر دایره‌هایی را که پیدا کرده‌اید، اندازه بگیرید و محیط هر دایره را حساب کنید.

پ) هرچه قطر یک دایره بزرگ‌تر شود، محیط آن بیشتر می‌شود.

۲- محیط هر دایره را پیدا کنید.

۳×۳/۱۴=۹/۴۲= محیط سکّه

۳۶×۳/۱۴=۱۱۳/۰۴ = محیط چرخ

۳- جدول زیر را کامل کنید.

محیط دایرهقطر دایرهشعاع دایره
سانتی‌ متر 2×۳/۱۴=۶/۲۸۲×۳/۱۴=۶/۲۸۲ سانتی متر۱ سانتی متر
سانتی‌ متر 8×۳/۱۴=۲۵/۱۲۸×۳/۱۴=۲۵/۱۲۸ سانتی‌ متر۴ سانتی متر
 متر 2×۳/۱۴=۶/۲۸۲×۳/۱۴=۶/۲۸۲ متر۱ متر

فعالیت

در این فعّالیت و کار در کلاس بعدی، عدد پی را ۳ در نظر بگیرید.

الف) نوک عقربه‌ی دقیقه شمار این ساعت در یک دور کامل، به طور تقریبی چند سانتی متر حرکت می‌‌کند؟

۴۰×۳=۱۲۰

ب) وقتی نیم ساعت می‌گذرد، چطور؟

image 31

پ) وقتی یک ربع ساعت می‌گذرد، چطور؟

image 32

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه