در این نوشته با جواب صفحه 112 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 112 علوم نهم

جواب آرمایش صفحه 112 علوم نهم

هدف: تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در روز

1. میله ای به طول نیم متر را در مکانی آفتابی به طور عمود روی زمین نصب و دایره ای به شعاع یک متر و به مرکز میله رسم کنید.

2. هنگام طلوع خورشید، طول سایه میله، بزرگ تر از شعاع دایره است. به مرور زمان، طول سایه میله به شعاع دایره نزدیک می شود. زمانی که طول سایه با شعاع دایره برابر شد، بر روی دایره علامتی بگذارید.

3. در هنگام ظهر، طول سایه میله به کوتاه ترین مقدار خود می رسد و بعدازظهر، به مرور زمان طول سایه میله افزایش می یابد. وقتی سایه میله مجدد برابر با شعاع دایره شد، بر روی دایره علامت بگذارید.

4. دو نقطه علامت گذاری شده بر روی دایره را با استفاده از خط کش به هم وصل کنید. (خط چین آبی)

5. وسط خط مذکور را تعیین نمایید و از آن نقطه خطی به میله وصل کنید.خط حاصل جهت شمال و جنوب جغرافیایی را نشان می دهد. سمتی که سایه تشکیل می شود، جهت شمال و سمت مقابل، جهت جنوب جغرافیایی می باشد.

جواب صفحه 112 علوم نهم
جواب صفحه 112 علوم نهم

به این روش دایره هندی نیز می گویند. ابتدا یک میلۀ نیم متری را در صبح زود در مکانی بطور عمودی نصب می کنیم. سپس دایره ای به شعاع یک متر (قطر دو متر) رسم می کنیم. هنگامی که طول سایه بر یکی از خط دایره ها )شعاع( منطبق شد آن قسمت را علامت می زنیم (نقطه 1) سپس منتظر می مانیم تا بعد از ظهر که نور آفتاب مسیر سایه اش تغییر می کند دوباره روی سمت مقابل دایره منطبق شود (نقطه 2) سپس نقطۀ 1 و 2 را به هم متصل کرده و فاصلۀ بین این دو نقطه را پیدا می کنیم (نقطه x) سپس نقطۀ x را به میلۀ وسط وصل می کنیم. آن سمت شمال را نشان می دهد زیرا ما در نیمکره شمالی هستیم و در سمت مخالف آن خط سمت جنوب است

جواب صفحه 112 علوم نهم
جواب صفحه 112 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 112 علوم نهم

با استفاده از جدول بالا، فعالیت زیر را انجام دهید.

1. کمترین و بیشترین زاویه انحراف قبله مربوط به کدام استان هاست؟

کمترین: ارومیه (غرب)     بیشترین: بند عباس، زاهدان (جنوب و جنوب شرق ایران(

2. زاویه انحراف قبله در استان محل سکونت شما چقدر است؟

برای هر استان متفاوت است مثلاً گیلان 50 درجه

3. با جست وجو در منابع معتبر و اینترنت، زاویه انحراف قبله سایر شهرستان های استان محل سکونت خود را پیدا کنید و با استفاده از روش بالا، جهت قبله مدرسه یا منزل خود را تعیین کنید.

ابتدا زاویه انحراف قبله را پیدا می کنیم . سپس با استفاده از روش دایره هندی (بالا) جهت قبله را تعیین می کنیم.

نکته: قبله در جهت جنوب غربی ایران قرار دارد زیرا کشور عربستان در این منطقه واقع است.

برچسب شده در: