جواب صفحه ۱۱۲ علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۲ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۲ علوم هشتم

فکر کنید

۱- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم، چه تغییری در آنها روی می دهد؟ آن ها را با هم مقایسه کنید.

۲- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟

۳- این تغییر را با دگرگونی سنگ ها مقایسه کنید و نتیجه را برای همکلاسان خود بگویید.

خشت خام گل خشک شده ای است که استحکام آن کمتر از آجری است که در حرارت کوره قرار گرفته است.

اطلاعات جمع آوری کنید

درباره میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟

۲- چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟

سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه