جواب صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم

درست و نادرست

۱ باد وقتی دید که ریشه‌های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.

نادرست

۲ دو کاج، سال‌های سال با هم دوست بودند.

درست

۳ در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید.

درست

درک مطلب

۱ چرا کاج آسییب‌دیده از همسایه‌اش خواست چندروزی او را تحمل کند؟

تا ریشه هایش به درون خاک بروند و دوباره جان تازه ای بگیرد

۲ کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟

گفت: دوستی را از یاد نمی برم. شاید این اتفاق هم روزی برای من می افتاد.

۳ دِه، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟

میوه های درختان کاج به پایین افتاد و پس از بارش باران جوانه زدند و تبدیل به درخت شدند

۴ با توجه به تصویر پایان شعر، اگر کاج همسایه دوستی را از یاد میبرد چه اتفاق هایی ممکن بود بیفتد؟

کابل های برق پاره میشدند و امکان آتش سوزی و قطع شدن برق وجود داشت

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه