جواب صفحه ۱۱۴ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۴ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۴ آزمایشگاه دهم

۱)  از مقایسه حاصل ضرب حجم در فشار در هر بار آزمایش چه نتیجه ای می گیریم ؟ توضیح دهید.

حاصل ضرب حجم در فشار تقریباً ثابت است

۲) با فرض آرمانی بودن هوای درون استوانه دستگاه بویل ـ ماریوت و رابطه (۱P V۱ =P۲ V۲  ) چگونه می توان فشار هوای آزمایشگاه را به دست آورد؟

آزمایش را برای دو حالت مختلف از حجم گاز محبوس انجام می دهیم و با داشتن V1 ، V2 و P1 و P2 از رابطه زیر P0 به دست می آید.

V1 (P0 + P1) = V2 (P0 + P2)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه