جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی چهارم

۱- حاصل جمع‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

image 383

۱/۲+۲/۳=۳/۵

image 386

۱/۹+۱/۴=۳/۳

۲- حاصل تفریق‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

image 384

۳/۴−۱/۱=۲/۳

image 385

۳/۱−۲/۴=۰/۷

۳- جاهای خالی را با عددهای مختلف پر کنید.

۰/۳+۱/۷=۲
۰/۵+۱/۵=۲
۰/۸+۱/۲=۲
۲−۱/۴=۰/۷
۲−۰/۷=۱/۳
۲−۱/۹=۰/۱

فعالیت

۱- دو دانش آموز جمع و تفریق‌های زیر را به دو صورت نوشته‌اند. راه حلّ آنها را توضیح دهید.

جواب صفحه 114 ریاضی چهارم

ابتدا عدد بالایی را با واحد عدد پایین جمع کرده و سپس قسمت اعشاری عدد پایین را اضافه کرده است.

image 388

مانند جمع و تفریق معمولی، از سمت راست جمع و تفریق را انجام داده است و زمانی که به ممیز رسیده، علامت ممیز را قرار داده است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه