جواب صفحه ۱۱۵ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۵ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۵ اقتصاد دهم

فعالیت فردی

با مراجعه به بخش های اقتصادی قانون اساسی و به ویژه اصل ۴۳، ۴۴ و ۴۵، اصول کلی و ویژگی های اصلی قوانین اقتصادی کشورمان را شناسایی و آن را در کلاس ارائه کنید. همچنین با مراجعه به متن اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، عناصر و مؤلفه های اصلی این سیاست را فهرست کنید و آن را با آنچه در فعالیت فردی در کلاس به دست آورده اید، مقایسه کنید.

اصل ۴۳ قانون اساسی «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای  انسان درجریان رشد با حفظ آزادی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استواراست:  تامین نیازهای اساسی خوراک.پوشاک.بهداشت.درمان.آموزش وپرورش وامکانات ازدواج،تامین شرایط  اشتغال کامل با رضایت وآزادی حق انتخاب،جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور،تاکید  برافزایش تولیدات کشاورزی .دامی.صنعتی تا مرحله خودکفایی»

اصل۴۴ قانون اساسی  با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد،گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد: «نظام اقتصاد ایران  برپایه سه بخش دولتی،تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.

«بخش دولتی  شامل صنایع بزرگ ومادر وزیربنایی است که دراختیار دولت است. بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت وتجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی  است.»

اصل ۴۵ قانون اساسی درباره اقتصاد می گوید :

«ثروت های عمومی  از قبیل زمین های موات یا رهاشده،معادن،دریاها،دریاچه،رودخانه ها وسایر آب های عمومی،کوه  ها،دره ها،جنگل ها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست واموال عمومی که از غاصبین  مسترد می شود دراختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.»

تحلیل کنید

از نظر شما مهم ترین راه های مقابله با تحریم های اقتصادی و زمینه سازی برای رونق کسب و کارهای اقتصادی کشور چیست؟

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اشتغال و… توجه زیاد به نو آوری، خلاقیت و ضرورت ارتقای بهره وری، تشویق سرمایه گذاری، اصلاح الگوی مصرف و… می تواند زمینه ساز کسب و کار و رونق آن و به عنوان بهترین راه برای مقابله با تحریم های اقتصادی باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه