جواب صفحه ۱۱۵ تفکر و سبک زندگی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۵ تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۵ تفکر و سبک زندگی هفتم

گفت و گو کنید

۱- در هریک از جملات زیر چه صفات ناپسندی به فرد یا افراد مخالف نسبت داده شده است.

الف) هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی، قبول دارند که …… .

نسبت بی هنری و مخالف رشد فرهنگی دادن.

ب) مگر تو نادان هستی که میخواهی ……

نسبت نادانی دادن.

پ) همه افرادی که شخصیت سالم دارند با …… موافق اند.

به افرادی که مخال اند نسبت شخصیت ناسالم دادن.

ت) فقط کسانی که دچار عقدۀ حقارت اند چنین حرفی می زنند که …..

نسبت عقدۀ حقارت دادن.

ث) فقط عوام و مردم بی فرهنگ با حرف های فلانی موافق اند .

نسبت بی فرهنگ دادن به مردم موافق.

ج) هر کودکی درک می کند که……

نسبت عدم داشتن درک.

چ) هر کی دو تا کتاب خونده باشه می دونه که……

نسبت بی سوادی دادن.

ح) هر بچه مدرسه ای می داند که……

سبت پائین بودن(سن یا تحصیلات)

۲- آیا شاهد به کار گیری چنین جملاتی در گفت وگوها بوده اید؟ مثال بزنید.

بله، به عنوان مثال هر عقل سلیمی می فهمد که دشمن خیر و صلاح ما را نمی خواهد.

۳- آیا دیگران در صحبت با شما تاکنون چنین جملاتی را به کار گرفته اند؟ هنگام شنیدن آن جمله چه احساسی داشتید؟ چگونگی آن را توضیح دهید.

بله، احساس ناراحتی کرده ام. شاید یک موضوعی برای هر نفر دارای یک دیدگاه مجزّا باشد.

۴- آیا شما در صحبت با دیگران تاکنون چنین جملاتی را به کار گرفته اید؟ در صورت پاسخ مثبت، آگاهانه استدلال غلط را به کار گرفته اید یا ناآگاهانه؟

بله، به صورت نا آگاهانه بوده و بعد از آن احساس پشیمانی نموده ام.

۵- به کارگیری این گونه جملات چه تأثیری در برقراری ارتباط با دیگران و حفظ آن دارد؟

اگر تکرار آن زیاد باشد موجب از بین رفتن روابط حسنه می شود.

فعالیت تکمیلی

در گروه خود درباره جملات دیگری که می تواند برای استدلال غلط به کار گرفته شود، گفت و گو کنید. سه مورد از جملات مورد نظر را در کلاس ارائه کنید.

هر آدم عاقلی می فهمد که ورزش برای سلامتی مفید است.

هر عقل سلیمی می فهمد که دشمن خیر و صلاح ما را نمی خواهد.

هر باسوادی می تواند این موضوع را درک کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها