جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی پنجم

کار در کلاس

۱- حجم هر شکل را پیدا کنید و بنویسید.

image 42

۲- گسترده‌ی مکعّب مستطیل زیر را در اندازه‌های واقعی روی مقوّا بکشید و با آن یک مکعّب مستطیل بسازید.
سپس حجم آن را پیدا کنید.

image 43

۲۰×۱۰×۵=۱۰۰۰

فعالیت

خانم ادیب شکل زیر را روی تخته رسم کرد.
سپس از دانش آموزان خواست که حجم آن را پیدا کنند. راه حلّ هر دانش آموز را بخوانید و در کامل کردن جواب به او کمک کنید.

image 44

پوریا گفت: این شکل از دو مکعّب مستطیل ساخته شده است:

۲×۷×۱=۱۴  = حجم مکعّب مستطیل پایینی
۳×۲×۳=۱۸ = حجم مکعّب مستطیل بالایی
۱۴+۱۸=۳۲= حجم کلّ شکل

image 45

کوروش گفت: من در این شکل دو مکعّب مستطیل می‌بینم: یکی سمت راست و یکی سمت چپ.

۳×۲×۴=۲۴ = حجم مکعّب مستطیل سمت راست
۴×۲×۱=۸ = حجم مکعّب مستطیل سمت چپ
۲۴+۸=۳۲ = حجم کلّ شکل

image 46

طاها گفت: اگر این شکل را کامل کنیم، یک مکعّب مستطیل بزرگ داریم که می‌توانیم حجم مکعّب مستطیل با اندازه‌های ۳ و ۴ و ۲ را از آن کم کنیم.
پس حجم این شکل برابر است با:

(۷×۲×۴)−(۴×۲×۳)=۵۶−۲۴=۳۲

image 47

آیا شما هم می‌توانید راه حلّ دیگری برای پیدا کردن حجم این شکل پیدا کنید؟

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه