جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی پنجم

کار در کلاس

حجم شکل‌های زیر را پیدا کنید. (همه‌ی اندازه‌ها برحسب سانتی متر است.)

image 48

حجم مکعب مستطیل سفید وسط به ابعاد ۴، ۳ و ۲ – حجم مکعب مستطیل به ابعاد ۸ و ۵ و ۲ = حجم شکل
=(۸×۵×۲)−(۳×۴×۲)=۸۰−۲۴=۵۶

image 49

حجم مکعب مستطیل سمت راست + حجم مکعب مستطیل سمت چپ = حجم شکل
(۴×۶×۹)+(۶×۶×۵)=۲۱۶+۱۸۰=۳۹۶

تمرین

۱- الف) طول، عرض و ارتفاع کتابی ۲۵ و ۲۰ و ۱ سانتی متر است. حجم این کتاب چقدر است؟

۲۵×۲۰×۱=۵۰۰

ب) اگر سه جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟

۳×۵۰۰=۱۵۰۰

پ) اگر ده جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟ حدس بزنید.

۱۰×۵۰۰=۵۰۰۰

۲- یک شرکت تولید پودر لباس شویی برای بسته بندی محصولات خود، از دو شکل زیر می‌تواند استفاده کند.

بدون محاسبه، حدس بزنید که حجم کدام شکل بیشتر است. شکل سمت چپ

حالا حجم هر دو را حساب کنید؛ آیا حدستان درست بود؟ خیر

به نظر شما این شرکت کدام شکل را انتخاب می‌کند؟ چرا؟ سمت چپ چون بیشتر تو دید است.

image 50

۱۰×۵×۲۰=۱۰۰۰

image 51


۱۰×۱۰×۱۰=۱۰۰۰

۳- الف) طول و عرض و ارتفاع یک جعبه‌ی دستمال کاغذی ۲۰ و ۱۱ و ۵ سانتی متر است. حجم آن چقدر است؟

image 52

سانتی‌ متر مکعب ۲۰×۱۱×۵=۱۱۰۰

ب) در یک جعبه‌ی بزرگ با اندازه‌های ۴۰ و ۲۲ و ۲۰ سانتی متر چند جعبه‌ی دستمال کاغذی می‌توانیم جا بدهیم؟ ۱۶

۴۰×۲۲×۲۰=۱۷۶۰۰ = حجم جعبه بزرگ

image 53

۴- حجم شکل‌های زیر چقدر است؟

image 54

۲×۵×۶=۶۰ :حجم ۱
۴×۵×۲=۴۰ :حجم ۲
۵×۳×۶=۹۰ :حجم ۳
=۶۰+۴۰+۹۰=۱۹۰ حجم شکل

image 55

۲×۲×۶=۲۴ :حجم ۱
۲×۲×۴=۱۶ :حجم ۲
۲×۲×۲=۸ :حجم ۳
=۲۴+۱۶+۸=۴۸ حجم شکل

۵- الف) حجم سه تا از مکعّب مستطیل‌های اطرافتان را پیدا کنید؛ مثلاً جعبه کبریت، تخته پاک کن و …

image 56

سانتی متر مکعب =۲۳×۱۱×۸=۲۰۲۴ جعبه دستمال کاغذی
سانتی متر مکعب =۵/۱×۳/۳×۱/۳=۲۱/۸۷۹ جعبه کبریت
سانتی متر مکعب ۲۴×۱۷×۲=۸۱۶ حجم سررسید

ب) حجم چه چیزی ممکن است صد سانتی مترمکعّب باشد؟ جعبه‌ی انگشتر یا قالب صابون

هزار سانتی مترمکعّب چطور؟ پاکت کوچک چای یا کارتن گوشی یا دستمال کاغذی ماشین یا قالب پنیر

صدهزار سانتی مترمکعّب چطور؟ ماکروفر یا یک چاپگر

۶- اگر حجم مکعّب مستطیلی ۴۸ سانتی متر مکعّب باشد، طول و عرض و ارتفاع آن ممکن است چقدر باشد؟ (۳ جواب مختلف بنویسید.)

image 57

۲×۳×۸=۴۸
۳×۸×۲=۴۸
۳×۴×۴=۴۸

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه