جواب صفحه ۱۱۶ فارسی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۶ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۶ فارسی سوم

درست و نادرست

۱- جنگل ها باعث از بین رفتن موادِ سمی هوا می شوند.

درست

۲- تنها صدایی که در جنگل شنیده می شود، غرش حیوانات است.

نادرست

درک مطلب

۱- منظور نویسنده از «فرش سبز» چیست؟

جنگل زیبا و گسترده که گاه صد ها کیلومتر از زمین را پوشانده است.

۲- تو برای حفظ جنگل ها چی می کنی؟

شاخه های آن ها را نمی شکنم. در جنگل آتش روشن نمی کنم. در استفاده از وسایلی که از چوب درختان تهیه می شود، مثل: کاغذ، مداد و … دقت می کنم.

۳- سؤال: جنگل چه فایده هایی برای انسان دارد؟

پاسخ: اکسیژن مورد نیاز انسان را فراهم می کند و مواد سمی هوا را از بین میبرد. هزاران وسیله چوبی که در زندگی انسان ها استفاده می شود از چوب درختان جنگل درست می شود.

واژه آموزی

به این جمله ها دقت کن.

– حادثه ی خطرناک، یعنی حادثه ای که خطر دارد.

– خاک نمناک، یعنی خاکی که نم دارد.

– آواز سوزناک، یعنی آوازی که سوز دارد.

حالا تو بگو:

– نگاه ……………، یعنی نگاهی که غم دارد.

– غمناک.

– زخم دردناک، یعنی ……………………… .

– زخمی که درد دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه