جواب صفحه ۱۱۸ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۸ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۸ دین و زندگی دهم

اندیشه و تحقیق

۱) برخی افراد، مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف، از انجام آن شانه خالی می کنند، آیا این افراد می توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟

الف) پیروی از خداوند

ب) دوستی با دوستان خدا

پ) بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آن

۲) برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟

ابتدا باید دوستی خداوند را در دل و جان خود پرورش دهیم و سپس از دشمنان او بیزاری بجوییم.

۳) چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟

الف) پیروی از دستورات خداوند

ب) دوستی با دوستان خداوند و دشمنی با دشمنان او

ج) محبت در راه رسیدن به خدا

۴) فردی می گوید: «اساس دین بر محبت است؛ بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه و نفرت از کسی باشد»؛ شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

خیر، زیرا نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد و در برابر ضلم و ستم سکوت کند.

پیشنهاد

۱) در زندگی پیامبران و امامان و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه هایی از اشتیاق آنها به حق و مبارز هشان با زشتی و باطل را نشان دهید.

۱- مبارزۀ امام علی (ع) با معاویه

۲- مبارزه پیامبر (ص) با کفّار مکّه

۳- قیام امام حسین (ع) بر ضد حکومت یزید

۴- تحمّل سال ها زندان ترسناک و وحشتناک خلفای عباسی نشانۀ مبارزۀ امام موسی (ع) با ظلم و ستم است.

۲) امام خمینی (ره) که از پیروان راستین پیامبر اکرم (ص) بود، زندگی خود را در مبارزه با ستم و باطل گذراند. آیا می توانید نمونه هایی از این مبارزه ها را بیان کنید؟

۱- مبارزه با رژیم پهلوی

۲- مخالفت با لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی

۳- مخالفت با لایحۀ انقلاب سفید

۴- مخالفت با لایحۀ کاپیتولاسیون

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه