جواب صفحه ۱۱۸ علوم هفتم ⚡️ فعالیت و فکر کنید

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۸ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۸ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ علوم هفتم

لولهٔ گوارش در جانوران گوناگون از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لولهٔ گوارش پرنده‌ای را نشان می‌دهد. لولهٔ گوارش این پرنده چه تفاوت‌هایی با لولهٔ گوارش ما دارد؟

جواب صفحه 112 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ علوم هفتم

بخش‌های لوله‌ٔ گوارش انسان عبارتند از: دهان، مری، معده‌، روده‌ٔ باریک و روده‌ٔ بزرگ.

بخش‌های لوله گوارش پرنده: دهان، مری، چینه‌دان، معده، سنگدان و روده، لوله‌ٔ گوارش این پرنده چینه‌دان و سنگ‌دان دارد ولی لوله‌ٔ گوارش انسان این بخش‌ها را ندارد. چینه‌دان محل ذخیره‌ٔ غذا است و تا حدودی باعث نرم و مرطوب شدن غذا می‌شود و عبور مواد غذایی از معده‌ٔ پرنده به سرعت انجام می‌شود. در واقع معده‌ٔ حقیقی پرنده، سنگدان است از تفاوت‌های دیگر این است که لوله‌ٔ گوارش انسان دارای روده‌ٔ باریک و روده‌ٔ بزرگ است در حالی که لوله‌ٔ گوارش پرنده فقط یک روده دارد.

۱. چینه دان:کیسه ای است که برای ذخیره کردن و نرم کردن غذا است.

۲. سنگدان:بخشی از معده که توسط ماهیچه ها و سنگ های موجود در آن غذا را آسیاب می کند.روده پرنده یک شکل دارد اما روده انسان دو شکل(بزرگ و کوچک)دارد.

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن، وجود آنزیم تجزیه کنندهٔ نشاسته را در بزاق نشان داد.

برای تشخیص وجود این آنزیم در بزاق، آزمایش زیر را می‌توان انجام داد.

در یک بشر محلول نشاسته تهیه می‌کنیم و سه لوله را با حروف A ،B و C مشخص می‌کنیم و به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

* در لوله‌ٔ A، مقداری محلول نشاسته ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.

* در لوله‌ٔ B، مقداری بزاق ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.

* در لوله‌ٔ C، مقداری محلول نشاسته و کمی بزاق ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.

مشاهدات: محلول لوله‌ٔ A آبی رنگ می‌شود، محلول لوله‌ٔ B آبی رنگ نمی‌شود و بی‌رنگ باقی می‌ماند و محلول لوله‌ٔ C ابتدا آبی رنگ شده سپس به تدریج رنگ آبی از بین می‌رود.

نتیجه گیری: در بزاق آنزیمی وجود دارد که نشاسته را تجزیه می‌کند.

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۸ علوم هفتم

شکل زیر سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا را نشان می‌دهد.

جواب صفحه 118 علوم هفتم
جواب صفحه ۱۱۸ علوم هفتم

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

دندان‌های پیش دارای لبه‌ٔ تیز و مسطح می‌باشند و برای بریدن غذا به کار می‌روند. دندان‌های نیش دارای نوک تیز هستند و برای سوراخ کردن، خرد کردن یا پاره کردن غذا استفاده می‌شوند. دندان‌های آسیای کوچک دارای دو برآمدگی سطحی و دندان‌های آسیای بزرگ دارای چهار یا پنج برآمدگی سطحی هستند و وظیفه‌ٔ آسیای کردن غذا را بر عهده دارند.

ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟

دندان های پیش که در بزرگسالان ۸ عدد است و وظیفه آن ها بریدن غذا است بنابر این دارای لبه تیز و مسطح می باشد.

دندان های نیش ۴ عدد است وظیفه آن ها خرد کردن و پاره کردن غذا است

آسیای کوچک ۸ عدد است برای جویدن و آسیاب کردن غذا است دارای دو برآمدگی سطحی است

در آسیای بزرگ ۱۲ عدد برای آسیاب کردن غذا دارای ۴ یا ۵ برآمدگی مسطح می باشد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

18 دیدگاه ها