در این نوشته با جواب صفحه 118 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 118 علوم هفتم

گفت و گو کنید

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟

امکان دسترسی به همه ی سلول ها ، حمل آسان ، و یک قسمت به نام تلمبه یا پمپ  و مسیر هایی برای انتقال مواد

فعالیت

گوش کردن به صدای قلب: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید.

در کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می شود؟ سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

در سمت چپ سینه صدای قلب بهتر شنیده می شود.

تعداد ضربان قلب در سنن مختلف تفاوت دارد مثلا دردوره ی نوجوانی حدود 90 ضربه در دقیقه است.

برچسب شده در: