جواب صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 12 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 زمین شناسی یازدهم

یادآوری

1) با توجه به این که، نورخورشید حدود 3/8 دقیقه نوری طول می کشد تا به زمین برسد. فاصله متوسط زمین تا خورشید چند کیلومتر است؟

هر ثانیه نوری 300000 کیلومتراست و یا هر دقیقه نوری 18 میلیون کیلومتر که با ضرب عدد 3/8 بر عدد 18 میلیون کیلومتر نتیجه عدد 149400000 کیلومتر به دست می آید که فاصله زمین و خورشید می باشد.

2) به این فاصله در اصطلاح ستاره شناسی چه گفته می شود؟

فاصله متوسط زمین وخورشید 150 میلیون کیلومتر است که به آن یک واحد نجومی گفته می شود.

پیوند با ریاضی

 اگر مدار سیاره ای در فاصلە 6^10 × 600 کیلومتری خورشید قرار داشته باشد. زمان گردش آن به دور خورشید، چند سال است؟

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

هر واحد نجومی برابر است با 6^10 × 150 کیلومتر بنابراین داریم:

جواب صفحه 12 زمین شناسی یازدهم
جواب صفحه 12 زمین شناسی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه