جواب صفحه 12 علوم پنجم

در این نوشته با جواب صفحه 12 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 علوم پنجم

فکر کنید

1- وقتی چوب کبریت می‌سوزد، چه تغییری می‌کند؟ 

چوب کبریت به مادهٔ دیگری تبدیل می‌شود و رنگ، بو مزهٔ آن‌ها تغییر می‌کند.

جواب صفحه 12 علوم پنجم

2- وقتی آب یخ می‌زند، مایع به جامد تبدیل می‌شود. وقتی آب بخار می‌شود، مایع به گاز (بخار آب) تبدیل می‌شود. اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟

image 643

 تغییرهای فیزیکی، زیرا در این تغییرها آب به مادهٔ دیگری تبدیل نشده است و فقط حالت آن تغییر کرده است.

فعالیت

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه‌بندی کنید و در جدول بنویسید.

«پختن مرغ – بریدن پارچه – شکستن لیوان – تبدیل انگور به سرکه – درست کردن مربا – تراشیدن مداد – آرد کردن گندم – پوسیدن پارچه – زنگ زدن وسایل آهنی»

تغییر فیزیکیبریدن پارچه، شکستن لیوان، تراشیدن مداد، آرد کردن گندم.
تغییر شیمیاییپختن مرغ، تبدیل انگور به سرکه، درست کردن مربّا، پوسیدن پارچه.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

2 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه