در این نوشته با جواب صفحه 12 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه 12 علوم چهارم

برای تهیه ی سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

۱- عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد می‌ریزیم تا خنک شود.

۲- شیرا را گرم می‌کنیم و سپس عسل در داخل آن می‌ریزیم و برای سرد شدن یخ در داخل آن می‌اندازیم.

۳- یا اینکه هر دو (شیر و عسل) را گرم کرده و مخلوط می‌کنیم سپس با استفاده از یخ آن را خنک می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه 12 علوم چهارم

1-با ماژیک روی دو لیوان حروف (آ) و (ب) را بنویسید.

2-در لیوان (آ) یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و تا نیمه ی آن آب بریزید. مخلوط را کاملاً هم بزنید. کدام ماده در این مخلوط دیده نمی شود؟

نمک

اکنون، مانند شکل، روی لیوان (ب) پارچ های توری و ناز ) یا کاغذ صافی) بگذارید و کش را دور آن بیندازید.

4-مخلوط درون لیوان (آ) را روی صافی بریزید؛ چه اتّفاقی میافتد؟

ماسه روی صافی می‌ماند و آب و نمک از آن عبور می‌کنند.

کدام ماده را با روش صاف کردن جدا کردید؟

ماسه با روش صاف کردن جدا کردیم.

5-دو قطره از مخلوط آب و نمک لیوان (ب) را روی یک ورقه ی نازک آلومینیمی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار شود.

6-پیش بینی کنید که چه اتّفاقی میافتد؟نتایج را در جدول زیر بنویسید.

نتیجهروش های جدا کردن
مادّه یا موادّ باقی ماندهمادّه یا موادّ جدا شد 
نمکماسهصاف کردن
نمکتبخیر (بخار کردن)

برچسب شده در: