در این نوشته با جواب صفحه 12 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 هدیه پنجم

بررسی کنید

در یک قرآن کامل، صفحه‌ی فهرست نام سوره‌ها را باز، و جاهای خالی را کامل کنید:

اوّلین سوره: ……حمد…… آخرین سوره: ……ناس…… بلندترین سوره: ……بقره……

سوره هایی به نام پیامبران خدا: ……بونس…… ، ……هود…… ، ……ابراهیم…… ، ……محمّد…… ، ……یوسف……

سوره هایی به نام جانوران: ……عنکبوت…… ، ……نحل…… ، ……نمل……

سوره‌ای به نام یکی از روزهای هفته: ……جمعه……

سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت: ……رعد…… ، ……لیل…… ، ……ضحی……

سوره ای به نام یکی از قسمت‌های نماز: ……حمد……

تدبر کنیم

آیات زیر را با دقّت بخوانید.

وَ لا تَستَوِی الحَسَنَهُ وَ لاالسَّیِّئَهُ اِدفَع بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ  (فصّلت، 23)

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی کردن برطرف کن.

وَ الکاظِمینَ الغَیظَ و العافینَ عَنِ الّاسِ، وَاللهُ یُحِبُّ المُحسِنینَ  (آل عمران، 134)

نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند و خدا آن ها را دوست دارد.

چه ارتباطی میان مفهوم این دو آیه هست؟

در هر دو آیه برتری نیکوکاران سبت به بدکاران نزد خداوند اشاره دارد و این که خداوند تأکید دارد در مقابل کار بد دیگران و در هنگام خشم هم، به دیگران نیکی کنیم.