جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم

۱- به کمک گونیا بررسی کنید آیا دو خطّ ۱ و ۲ با هم موازی‌اند. چرا؟ بله، زیرا هر دوی آن‌ها بر خط چین (م) عمود هستند.

image 433

۲- به کمک گونیا بررسی کنید که کدام زاویه‌ها، زاویه‌ی راست هستند. خط ۵ بر خط‌های ۱ و ۲ عمود هستند.


سپس مشخّص کنید که کدام خط‌ها با هم موازی‌اند. خط‌های ۱ و ۲ با هم موازی‌اند و خط‌های ۳ و ۴  نیز با هم موازی‌اند.

image 435

۳- سه پاره خطّ دیگر رسم کنید که بر دو خطّ موازی زیر عمود باشند. طول این پاره خط‌ها را اندازه بگیرید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

image 438

جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم

۱- خط‌های ۱ و ۲ باهم و خط‌های ۳ و ۴ باهم موازی‌اند.


اندازه‌ی زاویه‌‌هایی را که با علامت (؟) مشخّص شده‌اند پیدا کنید.


راه حلّ خود را بنویسید و توضیح دهید.


دو خط ۱ و ۲ با هم موازی‌اند و دو خط موازی ۳ و ۴ آنها را قطع کرده‌اند، پس زاویه‌های تند به وجود آمده با هم برابرند و زاویه‌های باز به وجود آمده نیز با هم برابرند. اندازه‌ی یکی از زاویه‌های باز را به صورت زیر به دست می‌آوریم.

image 437

۱۸۰ °−۶۰ °=۱۲۰ °

۲- چرا با روش زیر و به کمک گوشه‌ی گونیا می‌توان دو خطّ موازی رسم کرد؟ توضیح دهید.


چون هر دو زاویه با استفاده از یک گوشه‌ی گونیا رسم شده بنابراین دو زاویه‌ی رسم شده با هم برابر هستند در نتیجه دو خط رسم شده با هم موازی می‌باشند.

image 439
image 432
image 433

۳- به کمک گونیا یک مستطیل رسم کنید.


روی یه خط راست دو نقطه مشخص می‌کنیم. از این دو نقطه، به کمک گونیا دو خط بر خط اول عمود می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید این دو خط با هم موازی خواهند بود. روی یکی از دو خط موازی یک نقطه در نظر گرفته و از این نقطه خطی عمود بر خط مقابل رسم می‌کنیم. چهار ضلعی به دست آمده یک مستطیل خواهد بود.

image 436

۴- در صفحه‌ی شطرنجی زیر مستطیلی رسم کنید که طول آن دو برابر طول مستطیل رسم شده و عرض آن ۳ برابر عرض شکل رسم شده باشد.

جواب صفحه 125 ریاضی چهارم
جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی چهارم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها