جواب صفحه 13 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 13 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 13 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 13 ریاضی چهارم

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی چهارم

1- محیط مربّع چگونه به دست می‌آید؟


چون چهار ضلع مربع با هم مساوی هستند، وقتی آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم مثل این است که طول ضلع را در عدد 4 ضرب می‌کنیم.

طول ضلع مربع × 4 = محیط مربع

2- جدول زیر را کامل کنید.


ضرب در 4

51073طول ضلع مربّع
20402812محیط مربّع

حالا جدول بالا را با ماشین ورودی و خروجی زیر مقایسه کنید. چه ارتباطی با هم دارند؟ توضیح دهید.


در جدول، اعداد ردیف بالا در 4 ضرب شده‌اند تا اعداد ردیف پایین به دست آمده است.
در ماشین نیز اعداد ستون سمت چپ در عدد 4 ضرب می‌شوند تا اعداد ستون سمت راست به دست آید.

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی چهارم

زیر ستون سمت چپ چه کلمه‌ای می‌نویسید؟ طول ضلع مربّع
زیر ستون سمت راست چه کلمه‌ای می‌نویسید؟ محیط مربّع

جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی چهارم

1-  معلّم از دانش آموزان خواسته است جدول زیر را کامل کنند. شما هم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

85964طول ضلع مربّع
3220362416محیط مربّع

2- دو نفر از دانش آموزان، جدول‌های زیر را پر کرده‌اند. جواب کدام یک درست و جواب کدام نادرست است؟ چرا؟


 جواب مهدی: نادرست هست، زیرا محیط باید 4 برابر طول ضلع باشد ولی عدد 8 چهار برابر 32 نیست.

32طول ضلع مربّع
8محیط مربّع

جواب امیر: درست هست، زیرا محیط 4 برابر طول ضلع هست.

8طول ضلع مربّع
32محیط مربّع

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه