در این نوشته با جواب صفحه 13 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 13 علوم چهارم

گفت و گو

ما هر روز مواد مختلفی را از هم جدا می کنیم. درباره ی تصویرهای زیر گفت وگو کنید.

جواب صفحه 13 علوم چهارم

اولین تصویر سمت راست: جدا کردن برنج و آب به وسیله آبکش

دومین تصویر سمت راست: جدا کردن گل و لای سبزی به وسیله آبکش

سومین تصویر سمت راست: تهیه ماست چکیده از ماست لبنی

چهارمین تصویر سمت راست: جدا کردن تفاله‌ی چای با چای صاف کن

جمع آوری اطلاعات

نمک خوراکی را چگونه تهیه می کنند؟ در  این باره اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

سنگ نمک را از معدن استخراج می‌کنند آن را در آب حل می‌کنند سپس با رد کردن از  سرند، ناخالصی آن را می‌گیرند و محلول آب نمک را از صافی عبور داده و ذرات ریز تر آن را حذف می‌کنند. بعد از آن محلول خالص آب نمک را تبخیر می‌کنند و نمک به جا مانده را پس از خشک کردن و اضافه کردن ید با دستگاه‌های تمام اتوماتیک بسته بنده می‌کنند.

برچسب شده در: