جواب صفحه ۱۳۰ پیام های آسمانی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۳۰ پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳۰ پیام های آسمانی نهم

خودت را امتحان کن

۱. انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید.

دادن بخشی از اموالی که خداوند به انسان بخشیده است.

۱) ثروت به دست فقرا نیز می رسد.

۲) فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقثر کمتر می شود.

۳) بخش زیادی از گناهان جرم های ناشی از فقر جامعه ریشه کن می شود.

۲. یک انفاق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر توضیح دهید.

انفاق واجب مانند زکات: در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست و به نوعی از انفاق گفته می شود که به برخی از دارایی های انسان تعلّق می گیرد.

انفاق مستحب مانند وقف: در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی هایش را از اختیار خود خارج نماید و استفاده از آن با استفاده از در آمد آن را در اختیار دیگران (عموم مردم، فقرا، ایتام و …) قرار دهد.

۳. زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آنها را نام ببرید.

۱) غلّات (گندم، جو، خرما و کشمش)

۲) دام ها (شتر، گاو و گوسفند)

۳) سکّه (طلا و نقره)

۴. خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راه هایی هزینه می شود؟

به حاکم اسلامی یا مراجع تقلید پرداخت می شود و در راه آشنا کردن مردم با معارف دینی، در کشورهای اسلامی، تربیت دانشمندان علوم دینی، تألیف و توزیع کتاب های دینی و … هزینه می شود.

پیشنهاد

۱. با مراجعه به پدر و مادر خود چند مورد از موقوفات شهر خود را پیدا کنید و در کلاس برای هم کلاسی هایتان معرفی کنید.

بر عهده خود دانش آموز

۲. با مراجعه به آیه ۲۶۱ سوره بقره، بیان کنید که خداوند در این آیه انفاق را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ به نظر شما خداوند با این تشبیه بر چه چیزی تاکید داشته است؟

آیه ۲۶۱ سوره بقره:

«مثل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست.»

منظور خداوند از این مثال این است که هر کس در راه خدا انفاق کند، در واقع مالش از بین نرفته است؛ بلکه با این انفاق، خداوند چندین برابر مال انفاق شده را به او بر می گرداند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه