جواب صفحه ۱۳۲ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۳۲ تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳۲ تفکر و سبک زندگی هشتم

گفت و گو کنید

۱- دریافت شما از فیلم چیست؟

دریافت من از داستان این فیلم کوتاه این بود که آن میوه فروش خیلی زود قضاوت کرد و به دنبال آن پسر دوید، در طرف مقابل هم آن پسر تصور و قضاوت کرد که میوه فروش از دست او بسیار عصبانی است و پا به فرار گذاشت و در ادامه تصادف کرد.

به نظر من این فیلم به ما آموخت که در زندگی ابتدا با عقل خودمان فکر و قضاوت کنیم و نگذاریم که احساسات و هیجانات ما در تصمیم گیری های ما تاثیر زیادی بگذارد.

۲- قضاوت شما درباره کار میوه فروش چیست؟ چرا؟

آن فرد میوه فروش ظاهرا مذهبی بود، زیرا صدقه داد و کارش را با بسم الله آغاز کرد، ولی به خاطر یک انار، یک انار دیگر را هم له کرد، و به نوعی باعث مرگ آن پسر هم شد.

آیا او نمی توانست وقتی به سر نگاه می کرد به جای اخم، با لحن خوش از او می پرسید پسرم انار می خواهی؟ یا وقتی دید آن پسر انار را برداشت به روش نمی آورد و با خنده می گفت نوش جانت پسرم تا پسر از اینکه بدون اجازه به انارها دست زده شرمنده شود.

۳- قضاوت شما درباره کار پسر چیست؟ چرا؟

باید به مغازه دار می گفت که پول خرید انار را ندارد و دلش انار می خواهد یا می گفت ببخشید توپم افتاده اجازه هست بردارم؟

۴- برای قضاوت درباره این دو نفر به چه جنبه هایی توجه کردید؟

جنبه هایی مانند زیر:

اول، شاید پسر تصادف نمی کرد، و از کجا مشخصه که پسر برای چندمین بار نباشه که این کار را انجام می دهد.شاید میوه فروش قبلا چندین بار به آن پسر میوه مجانی داده باشد، یا شاید تقصیر خود پسر بود که فرار کرد و باید می ایستاد و با مغازه دار صحبت می کرد.

۵- در این قضاوت احساسات شما بیشتر تأثیر داشت یا عقل شما؟

عقل ما، چون باید در قضاوت هامون اول) احتمال خطا به قضاوت های خود دهیم، دوم) عجولانه قضاوت نکنیم، سوم) دیگران هم در حال قضاوت ما هستند و چهارم) قضاوت هایمان باید منطقی و منصفانه و با کمک عقل صورت بگیرد.

۶- احساسات و هیجانات ما چه نقشی در قضاوت های ما دارد؟

اگر ما فردی باشیم که احساسات خودمان بر روی ما خیلی مهم هستند، باید هنگام تصمیم گیری، افکار خودمان را با منطق دقیقی تطبیق بدهیم. هیچگاه هنگام عصبانیت و یا هیجانات خیلی زیاد تصمیم مهمی نگیریم و سعی کنیم پس از آرام شدن و با خیال راحت و دقیق تصمیم گیری کنیم. به طور کلی احساسات می توانند روی تصمیم گیری ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارند.

۷- آیا راهی وجود دارد که بتوان هنگام قضاوت کردن، احساسات خود را دخالت ندهیم؟

تمرین کردن در این زمینه می تواند کمک زیاد به آن فرد قضاوت کننده کند، اما احساسات وسیله و امکان اولیه برای رسیده به تفکر و تعقل است و دخالت ندادن آن در قضاوت نیاز به تجربه دارد.

فعالیت تکمیلی

آیا عقل و احساس همیشه در مقابل هم قرار دارند؟ با مثال توضیح دهید.

نه خیر گرسنگی یک احساس می باشد و عقل نیز آن را تایید می کند و ناراحتی یک احساس است و در زمان بروز مشکل عقل ناراحت شدن را تایید می کند، امّا میزان و اندازه آنها را عقل باید کنترل کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها