جواب صفحه ۱۳۲ فارسی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۳۲ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳۲ فارسی نهم

خودارزیابی

۱. خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟

۱. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد او را دید که با وثار تمام ایستاده و به او می نگرد سپس با یکدیگر آشنا شدند.

۲. چرا شازده کوچولو، شمارش ستارگان را برای کارفرما، بی فایده می دانست؟

۲. زیرا نه او می توانست برای آن همه ستاره (دارایی و ثروتش) کاری کند و نه آن ها برای او سود و فایده ای داشتند.

۳. چرا روباه، دوست داشت اهلی شود؟

خود روباه در این باره می گوید: زندگی من یکنواخت است. ولی تو اگر مرا اهلی کنی، زندگی من چون خورشید خواهد درخشید. آنگاه صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا به لانه فرو خواهد راند؛ ولی صدای پای تو همچون نغمه موسیقی مرا از لانه بیرون خواهد کشید.

گفت و گو

۱. دربارۀ شخصیت های داستان با هم گفت و گو کنید.

شخصیت های این داستان عبارتند از: ۱. نویسنده داستان ۲. مار بوآ ۳. شازده کوچولو ۴. مرد کارفرما ۵. روباه

۲. دربارۀ پیام داستان «شازده کوچولو «بحث کنید.

در دنیا باید به تمام پدیده ها خصوصاً هم نوعان خود توجّه و از کارهای غیر مفید پرهیز کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه