جواب صفحه ۱۳۳ علوم هفتم ⚡️ فعالیت و گفت و گو کنید

در این نوشته با جواب صفحه ۱۳۳ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

الف) به نظر شما هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می کند؟

گرم و مرطوب شده و تصفیه می‌گردد. با نفس کشیدن هوا از طریق سوراخ‌های بینی و جریان یافتن در حفرات بینی به بدن ما وارد می‌شود. هوا موقع عبور از بینی، تصفیه و مرطوب شده و دمای آن به دمای بدن می‌رسد. دیواره‌‌‌ٔ حفرات بینی با سلول‌های پوششی مرطوب، مژه‌دار و غنی از مویرگ‌های خونی، پوشیده شده است. این سلول‌ها جریانی از محلول چسبناکی را ایجاد نموده و موجب جذب ذرات گرد و غبار، باکتری‌ها و سایر ذرات خارجی که به درون بینی کشیده شده‌اند، می‌شوند و سپس با کمک مژک‌ها، این ذرات به سمت گلو هدایت شده به سیستم گوارش منتقل می‌شوند. این سیستم بسیار موثرتر از شش‌های ظریف، می‌تواند این مواد را دفع نماید.

پاسخ کوتاه:هوا گرم ،مرطوب و پاک یعنی گرد و غبار آن گرفته می شود و  سپس وارد شش ها می شود

ب) شما می توانید از طریق بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از طریق دهان نفس بکشند. به نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟

به طور طبیعی تنفس از راه بینی سالم‌تر از تنفس دهانی است. در مسیر بینی، هوا تصفیه می‌شود و از نظر دما تنظیم شده و بازده اکسیژن آن هم بیشتر است. خستگی دهان، افزایش پوسیدگی دندان‌ها، خشکی لب‌ها، التهاب و بیماری‌های لثه به دلیل تغییر پوشش طبیعی میکروبی دهان، بوی بد دهان و تغییر فرم فک‌ها و صورت از عوارض مهم تنفس دهانی هستند.

پاسخ کوتاه:در داخل بینی  مویرگ ها و مو های ریزی  برای گرم و مرطوب کردن و پاک کردن هوا ی دم وجود دارد که در دهان نیست بنابراین هوای آلوده از طریق دهان واد شش ها شده و موجب بیمار ی می شود .

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی

پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.

درون نای آن قدر بدمید تا شش ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آنها توجه کنید.

با قیچی، برش هایی را در نای و نایژه ها ایجاد کنید تا به نایژک ها برسید.

شش سمت راست دارای سه لوب و شش سمت چپ دارای دو لوب است. شش راست دارای عرض بیشتر و ارتفاع کمتر است. اما شش چپ دارای عرض کمتر و ارتفاع بیشتر است. دلیل آن این است که در قسمت چپ سینه، قلب وجود دارد و بایستی در این فضا، هم شش و هم قلب در کنار هم قرار بگیرند. به همین دلیل عرض شش چپ کمتر شده تا بتواند در این فضا قرار بگیرد و در عوض، ارتفاع آن بیشتر شده است، بنابراین حجم شش راست با حجم شش چپ برابر است.

در دیواره نای، نایژه ها و نایژک ها قطعات غضروفی به شکل های مختلف وجود دارد. وجود آنها چه اهمیتی دارد؟

وجود غضروف‌های حلقوی ناقص متعدد در مسیر نای، مانع از روی هم خوابیدن آن می‌گردد و در نتیجه، مسیر نای همیشه باز می‌ماند. نایژه‌ها نیز دارای حلقه‌های غضروفی کامل هستند. گسترش تیغه‌های غضروفی به تدریج، از نای به نایژه‌ها کاهش می‌یابد. (حلقه‌های غضروفی دو دسته هستند: حلقه‌های غضروفی ناقص و حلقه‌های غضروفی کامل.)

در ساختار شش ها افزون بر نایژک ها، تعداد زیادی رگ های خونی نیز دیده می شود. وظیفه این رگ ها چیست؟

پس از تشریح ریه ها در دیواره ی نای نایژه و نایژک ها حلقه غضروفی  مشاهده می شود که ساختار محکم و ارتجاعی دارد از بسته شدن مسیر تنفسی جلوگیری کرده و آن را همیشه باز نگه می دارد تا در تنفس انسان وقفه ایی ایجاد نشود در داخل شش ها تعداد زیادی سیاهرگ و سرخرگ و مویرگ دیده می شود که خون تیره ی دارای کربن دی اکسید را به کنار کیسه های هوایی آورده تا با هوای داخل کیسه های هوایی اکسیژن و کربن دی اکسید را مبادله کنند و خون روشن و دارای اکسیژن را از شش ها خارج کرده به سمت چپ قلب ببرند.

پاسخی دیگر: اطراف هر کیسه هوایی را شبکه‌ای از مویرگ‌های خونی احاطه کرده است. گازهای تنفسی در اطراف کیسه‌های هوایی بین شش و خون مبادله می‌شوند. هوای اکسیژن‌دار در طی عمل دم وارد کیسه‌های هوایی شده و از طریق انتشار به رگ‌های خونی اطراف آن منتقل می‌شود. خونی که در این رگ‌ها جریان دارد خون روشن است که دارای اکسیژن زیادی است. این خون اکسیژن را توسط رگ‌ها به تمام سلول‌های بدن می‌‌رساند. کربن دی‌اکسید تولید شده در سلول‌ها توسط خون تیره به رگ‌های خونی اطراف کیسه‌های هوایی می‌رسد و از طریق انتشار به کیسه‌های هوایی منتقل شده و توسط دستگاه تنفسی از بدن خارج می‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

دستگاهی شبیه شکل زیر آماده کنید.

جواب صفحه 133 علوم هفتم
جواب صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

۱. هریک از شماره ها در شکل نشان دهنده کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟

۱) نای           2) نایژه          3) شش ها           4) پرده ی دیافراگم           5) قفسه ی سینه

۲. وقتی پرده شماره ۴ به پایین کشیده می شود، چه اتفاقی می افتد؟

هوا به داخل بادکنک کشیده می شود و بادکنک ها پر می شوند (شبیه عمل دم)

۳. وقتی پرده رها می شود، چه رخ می دهد؟

به بادکنک ها فشار می آید و هوای داخل آن ها خارج می شود (شبیه عمل بازدم)

۴. هر کدام از این حرکات، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟

قسمت (۲) فعالیت مشابه عمل دم و قسمت (۳) فعالیت مشابه عمل بازدم است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها