در این نوشته با جواب صفحه 134 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 134 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 134 علوم هفتم

درباره راه های کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟

1- استفاده از وسایل نقلیه‌ٔ غیرموتوری مثل دوچرخه 

2- استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله شخصی 

3- استفاده از وسایل نقلیه‌ای که آلودگی کمتری ایجاد می‌کند مثل مترو 

4- گسترش سامانه وسایل نقلیه عمومی و برنامه‌ریزی منظم برای آنها 

5- انجام معاینه فنی خودروها به طور دقیق 

6- استفاده از سوخت‌هایی مانند برق، گاز و انرژی خورشیدی که آلودگی کمتری نسبت به گاز و بنزین دارند.

7- استفاده از فیلترهای تصفیه کننده در محل‌هایی که گاز آلوده کننده خارج می‌شود. 

8- افزایش فضای سبز و کاشت درختان برگ پهن 

9- افزایش و گسترش امکانات رفاهی در سراسر کشور برای جلوگیری از افزایش تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 134 علوم هفتم

به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش های زیر اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

الف) دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟

اثرات مضر دود سیگار در اطرافیان فرد سیگاری به مراتب بیشتر از خود فرد است که به آن سیگار کشیدن تحمیلی می‌گویند.

بیماری‌های قلبی و عروقی مانند سکته‌های قلبی و مغزی (30 درص از بیماری‌های قلبی و عروقی در میان غیر‌ سیگاری‌هایی دیده می‌شود که با سیگاری‌ها زندگی می‌کنند. سرطان ریه (یک سوم موارد سرطان ریه) در غیرسیگاری ها ناشی از سیگار کشیدن تحمیلی دیده می‌شود.

ب) در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد؟

سیگار حاوی 4000 ماده شیمیایی می باشد. تنباکو حاوی بیش از 60 ماده سرطان زا و بیش از 700 ماده افزودنی (نگهدارنده ها، طعم دهنده ها) است.

پ) در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است؟

بیماری های قلبی و عروقی – سرطان ریه – بیماری های ریوی – زخم معده و …

برچسب شده در: