جواب صفحه 140 ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 140 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 140 ریاضی دوم

کار در کلاس

1- صفحه‌ی یک چرخنده به‌صورت زیر درست شده است. آن را 12 بار بچرخانید. هربار پس از ایستادن صفحه، عقربه روی چه رنگی بوده است؟ یک قسمت از شکل زیر را با همان رنگ کامل کنید و در نمودار زیر هم یک خانه برای هر آزمایش رنگ کنید.

جواب صفحه 140 ریاضی دوم
جواب صفحه 140 ریاضی دوم

چه زمانی از شکل و چه موقع از نمودار ستونی استفاده می‌کنید؟

زمانی که بخواهیم اطلاعات خیلی جزئی را در بیاوریم از شکل بهره می بریم و وقتی بخواهیم سریع تر و اطلاعات را به طور کلی بفهمیم از نمودار ستونی استفاده کنیم.

الگویابی کن

چه زمانی از شکل و چه موقع از نمودار ستونی استفاده می‌کنید؟

الگوهای عدد را ادامه دهید.

124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146
121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143

تمام عددهای الگوی اوّل زوج هستند. عددهای زوج چه ویژگی‌هایی دارند؟

عددهای زوج اعدادی هستند که یکان آنها یکی از اعداد ،۰ ۲ ۴، ۶ و ۸ باشند

تمام عددهای الگوی دوم فرد هستند. عددهای فرد چه ویژگی‌هایی دارند؟

عددهای فرد اعدادی هستند که یکان آنها یکی از اعداد ۱، ۳، ۵، ۷، ۹ باشند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

1 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه