جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی سوم

کار در کلاس

با رسم شکل حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 140 ریاضی سوم

تقریب بزن

۱- مانند نمونه، حاصل ضرب‌ها را به صورت تقریبی بنویسید.

۴۷×۲۱→۵۰×۲۰=۱۰۰۰

۸۳×۲۹→۸۰×۳۰=۲۴۰۰

۵۱×۶۱→۵۰×۶۰=۳۰۰۰

۷۸×۸۹→۸۰×۹۰=۷۲۰۰

۲- کشاورزی در مزرعه‌اش ۵۷ ردیف کلم کاشته است. او در هر ردیف ۶۱ کلم کاشته است.
در مزرعه‌ی او به طور تقریبی چند کلم کاشته شده است؟ 

۵۷×۶۱=۶۰×۶۰=۳۶۰۰

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه