جواب صفحه ۱۴۱ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۱ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۱ دین و زندگی دهم

بررسی

با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران، بگویید که کدامیک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می کند؟

هرچه پوشش انان بیشتر باشد بهتر است برای مثال از پوشیدن لباس های نازک و بدن نما خودداری کنند و لباس جنبه خودنمایی نداشته باشد

اندیشه و تحقیق

۱) چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟

خودنمایی کاری جاهلانه ونوعی تندروی در اراستگی است اما اراستگی باعث زیبایی فرد می شود

۲) چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟

الف) خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی اراسته است

ب) زن مظهر جمال خلقت است

پ) زیبایی زن هم مربوط به باطن و هم مربوط به ظاهر اوست

ت) احساسات لطیف زن بیانگر زیبایی های درونی وی است که با زیبایی ظاهر او عجین شده.

پیشنهاد

۱) پیرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خلاقیت های خود تحسین دیگران را برانگیخته اند و در زمین ههای گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخلاقی به فردی مؤثر در جامعه تبدیل شده اند. آنچه دربارهٔ عوامل این موفقیت می دانید، بیان کنید.

عوامل موفقیت:

۱- هدفمندی  2- اعتماد به نفس  3- عزم و اراده  4- مشورت با افراد موفّق  5- یاد خدا  6- خودباوری  7-پشتکار و  …

۲) با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده اید آراستگی همراه با عفاف داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را برای خود مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظیم نمایید.

یک مسلمان باید جهت پیروی از دستورات دین اسلام که دین تعادل است سعی و کوشش کند و اگر چنین باشد در تمامی شئونات زندگی که آراستگی هم جز آن است از مرز تعادل خارج نمی شود تا به افراط و تفریط منجر شود. ما هم به عنوان یک مسلمان از این قاعده مستثنا نیستیم و سعی می کنیم که آراستگی خود را در مرز تعادل حفظ نماییم و اندام خود را وسیله ای برای سوءاستفاده دیگران قرار ندهیم و اگر در پاره ای موارد از تعادل خارج شدیم به قرآن، احادث ائمه پناه برده و از آن ها کمک می گیریم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه