جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- مساحت کل هرم منتظم مقابل را به دست آورید. طول همهٔ یال‌های آن a است.

image 228

۲- با توجه به اندازه‌های داده شده، گستردهٔ هرم را رسم کنید و مساحت جانبی آن را به دست آورید.

image 229

فعالیت

۱- با دوران دادن یک مستطیل حول ضلع آن چه حجمی به دست می‌آید؟ استوانه

شعاع قاعدهٔ شکل حاصل: عرض مستطیل

ارتفاع شکل حاصل: طول مستطیل

حجم شکل حاصل را پیدا کنید.

image 230

۲- اگر مثلث قائم الزاویه را حول ضلع مشخص شده در شکل، دوران دهیم، چه شکلی به دست می‌آید؟ حجم آن را پیدا کنید.

شعاع قاعدهٔ شکل حاصل: 3

 ارتفاع شکل حاصل: ۱۰

image 231

۳- در هر شکل با توجه به محور دوران، که در هر یک مشخص شده است، شکل حجم حاصل را توصیف کنید.

image 232

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه