جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم

فرهنگ نوشتن

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله می‌کنند.

 نمودار برای رسیدن سریع‌تر به نتایج و مقایسه کارها را راحت‌تر کرده است و به اسانی به نتایج می‌رسیم.

تمرین

۱- محسن از هم کلاسی‌هایش در مورد رنگی که دوست دارند، سؤال کرد. از آن‌ها خواست از بین رنگ‌های قرمز، آبی، سبز و زرد یکی را انتخاب کنند. پاسخ دوستانش به این ترتیب بود:

آبی، آبی، قرمز، آبی، سبز، زرد، قرمز، آبی، آبی، قرمز، قرمز، سبز، سبز، زرد، آبی، زرد، سبز، زرد، قرمز، آبی، آبی، آبی، قرمز، سبز، قرمز، قرمز، با رسم چوب خط جدول را کامل و نمودار ستونی آن را رسم کنید. سپس به سؤال ها پاسخ دهید.

image 368

– کدام رنگ را دانش آموزان این کلاس بیشتر از همه دوست دارند؟ آبی
– کدام رنگ را دانش آموزان این کلاس کمتر از همه دوست دارند؟ زرد
– اگر قرار باشد برای دانش آموزان این کلاس لباس ورزشی تهیه شود، بهتر است چه رنگی انتخاب شود؟ چرا؟ آبی. چون طرفدار بیشتری دارد 
– این کلاس چند دانش آموز دارد؟ ۲۵

۲- در یک روستا ۵ دانش آموز تعداد گوسفندان خود را شمردند و در کلاس اعلام کردند. آموزگار جدول زیر را درست کرد. با کامل کردن آن، نمودار تصویری تعداد گوسفندان را رسم کنید. برای هر ۱۰ گوسفند یک دایره بکشید.

image 367

۳- از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب چه کارهایی انجام دادید؟ برای هر کار چند ساعت وقت گذاشتید؟ جدول را کامل کنید. برای هر ساعت یک قسمت از شکل را به رنگ داده شده رنگ آمیزی کنید.

جواب صفحه 142 ریاضی دوم
جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه