جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۲ ریاضی نهم

کار در کلاس

حجم حاصل از دوران یک ربع دایره به شعاع ۵cm را حول شعاع آن پیدا کنید.

image 233

فعالیت

۱- با توجه به حجم زیر، در صفحهٔ شطرنجی زیر سطح دیده شده از جهت‌های مشخص شده را رسم کنید.

image 236

۲- اگر هر کدام از هرم‌های منتظم زیر را از بالا نگاه کنیم، چه شکلی دیده می‌شود؟

الف) هرم منتظم با قاعدهٔ مثلث ==> مثلث متساوی‌الاضلاع

ب) هرم منتظم با قاعدهٔ مربع ===> مربع

ج) هرم منتظم با قاعدهٔ شش ضلعی ==> شش ضلعی منتظم

۳- کره مقابل با یک صفحه بریده شده است. سطح بریده شده چه شکلی دارد؟ در چه صورت این شکل بیشترین مساحت را دارد؟

image 235

شکل دایره – صفحه به طور افقی کره را بریده باشد.

۴- در شکل مقابل، چه کسری از حجم کره برداشته شده است؟

image 234

یک هشتم کره برداشته شده است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه