جواب صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

کار در کلاس

یک اسفنج مکعب شکل به ضلع a شکل مقابل بریده‌ایم. سطح بریده شده به چه شکلی است؟ اندازه ضلع‌های آن را پیدا کنید.

image 237

تمرین

۱- حجم و سطح کل شکل‌های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

image 238

در هر مورد، نسبت حجم به سطح را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ‌تر است؟ در شکل کره این نسبت از همه بزرگتر است.

۲- از یک مقوا به ضلع a گوشه‌های مربع شکل به ضلع x را بریده و با سطح باقیمانده یک جعبه مکعب مستطیل شکل درست کرده‌ایم. چه رابطه‌ای باید بین a و x باشد تا بتوان چهار کره را به شعاع x داخل این جعبه جای داد به طوری که هر کره به کرهٔ مجاورش و به دیوارهٔ جعبه مماس باشد؟

image 239

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه