جواب صفحه 15 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 15 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 15 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 15 کتاب کار زبان نهم

8. درباره خود و اعضای خانواده یا دوستانتان چند جمله بنویسید.

8) Write some sentences about you, your family or your friends.

I am clever ……………………………….

I am clever. I am neat. I am not talkative. My father is hard-working. My mother is kind. My friend is careless.

من باهوش هستم. من مرتّب هستم. من پر حرف نیستم. پدرم سخت کوش است. مادرم مهربان است. دوستم بی دقّت است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه