در این نوشته با جواب صفحه 153 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 153 علوم نهم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 153 علوم نهم

د باره نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها اطلاعاتی جمع آوری و گزارش آن را در کلاس، ارائه کنید.

تعداد بال ماهی ها متفاوت بوده و 7 تا یا بیشتر است – باله به دو گروه زوج و فرد تقسیم می شود که باله های فرد شامل بالۀ پشتی، مخرجی و دمی و باله های زوج شامل سینه ای و شکمی (لگنی) می شود. باله دمی: عامل اصلی حرکت است ولی بالۀ سینه ای و شکمی: برای برقراری تعادل، چرخش و ترمز مورد استفاده قرار می گیرد.

جواب فعالیت صفحه 153 علوم نهم

یک ماهی تازه قزل آلا، تهیه کنید. ابتدا مشخصات ظاهری مثل باله ها، آبشش ها، پولک ها و خط جانبی آن را بررسی کنید. سپس محوطه شکمی آن را با یک برش طولی در پایین شکم و دو برش به سمت بالا باز کنید و به کمک معلم خود آن را با شکل زیر مقایسه کنید و بخش های مختلف دستگاه گوارش، گردش خون، دفع، تولید مثل و بادکنک شنای آن را مشاهده کنید.

می توان از CD تشریح ماهی استفاده کرد.

برچسب شده در: