جواب صفحه ۱۶ ریاضی هشتم ⭐️ کار در کلاس و فعالیت

در این نوشته با جواب صفحه ۱۶ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۶ ریاضی هشتم

کار در کلاس

۱- حاصل تقسیم‌های زیر را حساب کنید.

image 262

۲- طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

image 263

حاصل تقسیم عدد یک بر هر عدد غیر صفر چیست؟ توضیح دهید. معکوس آن عدد

فعّالیت

۱- کسر‌های زیر را مانند نمونه و به کمک ماشین حساب به عددهای اعشاری تبدیل کنید.

جواب صفحه 16 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۱۶ ریاضی هشتم

بین عددهای حاصل چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟ آیا می‌توانید کسر‌ها را طبقه بندی کنید؟
بعضی از اعداد اعشاری پایان دارند و بعضی بدون پایان هستند.

۲- مانند نمونه، ضرب یک کسر در معکوسش را روی شکل نشان دهید. چگونه می‌توانیم از روی شکل نشان دهیم که حاصل ضرب کسر در معکوسش، یک می‌شود؟

image 265

در شکل اول یک واحد کامل را میبینیم واحد کامل را در نظر بگیرید ابتدا کسر بزرگتر را میکشیم و نمایش میدهیم شکل اول یک واحد کامل همان ۲/۲ است برای آنکه ۳ بر ۲ را نمایش دهیم، باید یک دوم را به آن اضافه کنیم پس شکل دوم برابر با سه دوم است. حال برای نشان دادن ضرب باید دو سوم از سه دوم را رنگ کنیم پس شکل دوم را به ۳ قسمت مساوی تقسیم میکنیم و دو قسمت را رنگ میکنیم و برای مرتب شدن شکل دو قسمت رنگ شده آخر را سفید در نظر میگیریم و به جای آن دو قسمت پایین را رنگ شده در نظر میگیریم.

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های گویا

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها